Tag Archives: máy đo khí

Những lưu ý an toàn khi sử dụng khí chuẩn máy đo khí

Việc hiệu chuẩn giúp thiết lập các giá trị chính xác cho cảm biến trên máy đo khí của bạn. Nó cung cấp một điểm tham chiếu cho giá trị đo được và giúp chúng ta có thể tin tưởng được rằng giá trị hiển thị nồng độ khí trên máy đo chính là nồng […]

0918690616
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon