Giới Thiệu

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Zenta được thành lập vào tháng 05 năm 2012 của một nhóm các chuyên gia trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng có cùng chung một mục đích mang lại các giải pháp khoa học công nghệ toàn diện cho khách hàng, bao gồm các dịch vụ cung cấp, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, chất chuẩn, thiết lập, lắp đặt phòng thí nghiệm cũng như các dịch vụ tư vấn quản lý cho mọi loại doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Vốn: 100% tư nhân
MS Doanh nghiệp: 0311750527.